Mapa státu

se zaměřením na útvary pracující s poznatky

Publikováno

29. ledna 2024

Tady jste správně, pokud:

Organizační schémata všech organizací

Vyberte jednu ze 237 organizací a prohlédněte si jeji organizačních schéma.

Ve schématech jsou vyznačené typy útvarů pracujících s poznatky.

Seznam útvarů je u každé organizace i v prohledávatelné tabulce.

Procházet organizační schémata

Útvary pracující z poznatky v celé státní správě

Seznam všech útvarů pracujících s poznatky

  • napříč 237 organizacemi
  • rozdělené podle typu
  • i podle organizace
  • v prohledávatelné tabulce

Prohledávat analytické útvary

Zdroje a obsah dat

Pracujeme s údaji ze systemizace služebních úřadů na základě dostupných otevřených dat.

Dostupné jsou údaje o celé struktuře úřadů, které spadají pod státní službu. Těch je celkem 237 a data ukazují jejich strukturu od oddělení po vedení.

K dispozici jsou názvy útvarů a počty míst v nich zahrnutých.

Podle názvů pak doplňujeme kategorizací útvarů podle různých oblastí práce s poznatky.

Aktualizováno podle otevřených dat z 2024-01-01.

Data ke stažení

Stáhněte si ve formátu CSV

Kód

Kód, který data zpracovává, je dostupný na githubu petrbouchal/mapa-statu.