Co je PANK

Domů > Co je PANK

PANK začal v roce 2021 jako projekt aplikovaného výzkumu – s hlavní otázkou jak pomoct analytikům ve státní správě dělat lepší a užitečnější práci.

Tento web zachycuje, co jsme se cestou dověděli a naučili. Rozvíjíme ho jako zdroj pro komunitu těch, kdo ve veřejné správě pracují s poznatky.

Projekt PANK (Podpora analytických kapacit) realizoval výzkumný tým Českých priorit od jara 2021 do podzimu 2023.

Kdo jsme & jak nás kontaktovat

Tyto tváře stojí za většinou projektu jako výzkumný tým. Můžete nás kontaktovat na adrese .

Petr Bouchal
Hlavní řešitel projektu
Alex Reznikow
Výzkumník
Tomáš Čech
Výzkumník
Monika Rosenkrancová
Výzkumnice
Jakub Záhora
Výzkumník
Ladislav Frühauf
Člen vedení ČP
Žádné nalezené výsledky

Důležitou roli hráli také Martin Nekola, Marek Havrda, Vladimír Kváča, Richard Kokeš a Petr Janský jako seniorní tým projektu.


S metodami nám pomáhali Petr Witz a Martin Nekola.

Zapojené týmy ve státní správě

Projekt by nemohl proběhnout bez zapojení šesti týmů ve státní správě:

 • sekce vzdělávání a mládeže na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, jako aplikační garant
 • Oddělení S3 na Ministerstvu průmyslu a obchodu
 • Evaluační jednotka Národního orgánu pro koordinaci na Ministerstvu pro místní rozvoj
 • Oddělení výzkumu a evaluací Agentury pro sociální začleňování na Ministerstvu pro místní rozvoj
 • Oddělení analýz Technologické agentury ČR
 • Oddělení rovnosti žen a mužů v sekci ESF na Ministerstvu práce a sociálních věcí

Příběh projektu

Motivace a základní logiku projektu jsme shrnuli dvou článcích na blogu Českých priorit:

Projekt jsme také v úvodu prezentovali na Pracovní skupině pro spolupráci analytických útvarů – viz podklady.

Celý projekt jsme z výzkumnického pohledu zachytili v souhrnné výzkumné zprávě (PDF) ze září 2023.

Akce, reporty, další dění

Mapování analytických kapacit

V úvodu projektu jsme kromě diagnostické fáze práce se zapojenými týmy realizovali také mapování analytických kapacit v centrální státní správě. Můžete si přečíst shrnutí poznatků z tohoto šetření.

ČP.edu: série tematických vzdělávacích akcí

Data a vizualizace

Kromě práce se zapojenými týmy jsme jednotlivé aspekty práce s poznatky otevírali také formou veřejných přednášek v sérii ČP.edu.

 1. Data ve veřejné správě - slides

 2. Analýza dat prakticky - slides

 3. Vizualizace dat: video

 1. Behaviorální přístupy ve veřejné správě: video

Série pokračuje dalšími tématy – na mailing list Vás rád zařadí Tomáš Čech, .

Design veřejných služeb 26. 9. 2023

Práce s kvalitativními daty

 1. Kvalitativní data #1: proč je kvalitativní výzkum vhodný pro policy making? – video (26. 10. 2023)
 1. Kvalitativní data #2: jak je získávat – video (22. 11. 2023)

Na leden 2024 připravujeme třetí část kvalitativní série; bude zaměřená na komunikaci poznatků z kvalitativních dat.

Festivaly kreativní byrokracie

V roce 2021 jsme se účastnili panelu na téma využití dat: viz čas cca 3:21:00

V roce 2022 jsme sdíleli naše poznatky o rovoji úředníků – viz čas cca 3:15

A v roce 2023 jsme pro účastníky nachystali workshop – ten na videu není, ale záznam konference i tak doporučujeme.

Také jsme s radostí přispěli reflexí z projektu k Civil Service Talent Hack Day v březnu 2023.

Poděkování

Děkujeme Technologické agentuře ČR za finanční podporu a hodnotitelům a zpravodajovi za cennou zpětnou vazbu.

Pod názvem Podpora analytické práce ve veřejné správě (PAPVS) jej podpořila Technologická agentura ČR v programu Éta pod číslem TL05000330.

Za aplikačního garanta – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – s námi spolupracovali Stanislav Volčík a Jan Mušuta.

Nic z toho, co najdete na tomto webu, by nevzniklo bez členů šesti týmů, kteří nám věnovali svůj čas a energii. Děkujeme jim všem, především pak:

 • Stanislavu Volčíkovi, Ondřeji Saxovi, Jiřímu Münichovi z MŠMT
 • Janě Drlíkové a Janě Bystřické z MMR
 • Radce Vepřkové, Petru Langovi a Zuzaně Korecké z Agentury pro sociální začleňování na MMR
 • Iloně Johnové Koukalové, Adéle Šeredové Purschové a Lukáši Müllerovi z MPSV
 • Michalovi Petkovovi a Davidu Šulcovi z TA ČR
 • Tomáši Holinkovi a Dagmar Vránové z MPO

Stejně tak jsme zavázáni všem jejich kolegům a partnerům uvnitř i vně jejich organizací a veřejné správy, kteří nám věnovali čas na rozhovory a konzultace.

S designem tohoto webu nám velmi pomohli Katarína Pribylová, Adam Melničák a Michal Kříž, s grafikou Jakub Ferjenčík.

Děkujeme také

 • všem respondentům mapování analytických kapacit z řad zaměstnanců státní správy
 • Petru Jirmanovi a Miroslavu Juráskovi za konzultace a pomoc s mapováním analytických kapacit
 • mnohým účastníkům našich workshopů na Festivalu kreativní byrokracie a Matějovi Chytilovi, který nás na něj opakovaně zval
 • mnohým účastníkům uživatelského výzkumu a testování tohoto webu
 • mnohým zahraničním expertům
 • panelistům série ČP.edu – do září 2023 to byli Kristína Pšorn Zákopčanov, Jak Malina, Radka Domanská, Benedikt Kotmel a Alice Navrátilová, Lukáš Hájek a Martin Polášek
 • expertům a expertkám, kteří nám radili s jednotlivými tématy: Kristína Pšorn Zákopčanová, Ladislava Zbiejczuk Suchá, Michal Koláček
 • kolegům a kolegyním v Kampusu Hybernská za azyl a produkci akcí
 • kolegům a kolegyním v Českých prioritách za rady, odbornou a komunikační podporu a skvělou společnost
 • členům týmu GovLab a dalším účastníkům sdílení mezi průvodci změnou