Uživatelský výzkum a testování webového produktu

Jak prezentovat výsledky na webu

Domů > Průvodce > Uživatelský výzkum a testování webového produktu

O co jde a k čemu to je

Součástí práce analytika je umět výsledky analýz předávat dalším uživatelům, a to se čím dál více děje pomocí webových stránek.

Před samotným rozvojem webového produktu je důležité umět sondovat potřeby budoucích uživatelů a přizpůsobit webový produkt jejim očekáváním.

Po vytvoření (první verze) webových stránek je užitečné je otestovat a zjistit, zda web skutečně naplňuje očekávání a potřeby, přičemž nevznikají na straně uživatele překážky k využití produktu.

Případová studie

V rámci projektu PANK jsme realizovali uživatelské testování prezentačního webu strategie RIS3 spolu s členy oddělení S3 na MPO.


Sebediagnostika: je to vůbec pro mě?

 • Má webový produkt za cíl oslovit širší skupinu uživatelů?
 • Máme dostatečnou kapacitu na to, abychom realizovali uživatelský výzkum ještě než se zadají specifikace developerům?
 • Bude možnost po spuštění webu provádět změny na základě uživatelského testování? Do jaké míry? Za jaké náklady?


Jak na to?

Před začátkem rozvoje webu

Analyzujte cílové skupiny a jejich potřeby

Zmapujte zamýšlené uživatelské skupiny a popište aktivity, které by měly na webu dělat. Můžou vám pomoct následující postupy:

 • vytvořte matici skupin a aktivit (pro každou skupinu identifikujet potřebu, kterou nejspíš potřebují splnit, např. najít konkrétní analýzu, exportovat data…)
 • specifikujte jejich motivace, obavy a potřeby pomocí nástroje Value Proposition Canvas - viz níže

Pobavte se s cílovými skupinami

Oslovte 3 až 5 potenciálních uživatelů, kteří spadají do různých skupin na cca 30minutový rozhovor.

Položte jim následující otázky:

 • Pro jaké účely byste využil*a stránku?
 • Jaká máte očekávání od takového produktu?

Testování webu

Pobavte se s uživateli

Příprava:

 • Vytvořte sadu témat, které chcete od uživatelů zjišťovat.
 • Připravte sadu úloh (1 až 3), které uživatel bude vykonávat během testování. Nachystejte si přesné instrukce
 • Připravte si sadu hypotéz ohledně toho, jaké překážky mohou vzniknout.

Realizace rozhovoru:

 • Na začátku respondentovi vysvětlete, jak jeho vstupy použijte a hlavně ho ujistěte, že testujete web, nikoli jeho schopnosti
 • V první části rozhovoru se zeptejte respondenta, jaké úlohy hodlá dělat a proč.
 • Zadejte 1 až 3 předem připravené úlohy
 • Pozorujte, jak úlohy realizuje respondent (tazatel nezasahuje, pouze pozoruje)
 • Ve třetí části udělejte debrief

Vytvořte feedbackový dotazník

Příprava:

 • Zvolte sadu otázek (System Usability Scale nebo UMUX) a škál pro odpovědi (většinou 1 až 5).
 • Vytvořte dotazník např. v Google Forms.
 • Rozhodňete si, zda dotazník bude distribuován přímo na stránkách pomocí prosby o feedback nebo cíleně přes email.

Syntéza výsledků

 • Popište skupiny uživatelů, jejich charakteristiky a potřeby.
 • Sepište identifikované překážky a popis jejich příčin.
 • Prioritizujte problémy dle palčivosti a proveditelnosti řešení.

Na co si dát pozor

 • Během rozhovoru je důležité nenavádět uživatele a neposkytovat mu rady.
 • Vždy vysvětlit respondentům, že testujeme design webu a ne jejich schopnosti.

Další zdroje a literatura

Value Proposition Canvas

Pro každou cílovou skupinu popsat v následujícím pořadí:

 • Potřeby: co je motivuje k využití našich služeb?
 • Motivace: čeho chce náš uživatel dosáhnout? Jakou potřebu mu uspokojujeme?
 • Obavy: co jim brání ve využití našich služeb?
 • Popis nabízených služeb: jaké služby nebo produkty jim nabízíme, abychom uspokojili jejich potřeby?

Více k Value Proposition Canvas na webu 100 metod

Sada otázek pro dotazníkové šetření

System Usability Scale

 1. Věřím, že většina lidí se naučí používat tento systém velmi rychle.
 2. Systém mi připadal zbytečně složitý.
 3. Myslel(a) jsem si, že používání systému bylo snadné.
 4. Myslím si, že bych potřeboval(a) podporu technické osoby, abych mohl(a) tento systém používat.
 5. Funkce v tomto systému byly dobře integrovány.
 6. Myslel(a) jsem si, že v systému bylo příliš mnoho nesourodosti.
 7. Představuji si, že většina lidí se naučí používat tento systém velmi rychle.

Více na webu 100 metod

UMUX

 1. Moje požadavky jsou splněny schopnostmi tohoto systému.
 2. Naučit se používat tento systém je snadné.
 3. Musím se naučit mnoho věcí, než budu moci tento systém používat.
 4. Práce se systémem je nepohodlná.
 5. Úkoly mohu efektivně dokončovat pomocí tohoto systému.
 6. Potřeboval(a) bych hodně času, abych se zvykl(a) na tento systém.
 7. Funkce systému jsou dobře integrovány.

Více např. na webu MeasuringU

Další zdroje

Dittrich, Jan. b.r. A Beg­inner’s Guide to Finding User Needs. Viděno 18. říjen 2023. https://jdittrich.github.io/userNeedResearchBook/.
Downe, Louise. 2020. Good Services: Decoding the Mystery of What Makes a Good Service. Laurence King Publishing. https://books.google.com?id=8Dg5xQEACAAJ.
Richards, Sarah. 2017. Content Design. Content Design London. https://books.google.com?id=T4bxswEACAAJ.


UK GOV. User research – Service Manual – GOV.UK

Design systém gov.cz & Pravidla pro tvorbu obsahu

MUNI-KISK (2015). 100 metod

Norman Nielsen: Usability Testing 101