Tabulky

Sdělení

Uspořádání

Formátování

Seskupení, seřazení a hierarchizace

Součty, souhrny a zaokrouhlení

Titulky a popisky

Záhlaví (headers)

Fonty

Grafy

Volba typu grafu

Encoding

Titulky a popisky

Legenda

Anotace

Nedatové prvky: osy, vodicí linky, řazení

Špatné praxe