Využití programu BETA

Jak pořídit výzkum přes zakázky aplikovaného výzkumu

Domů > Průvodce > Využití programu BETA

O co jde a k čemu to je

Jestliže se staráte (především role zástupce odborného garanta) o výzkumné projekty skrze program BETA2 (v budoucnu BETA3), měl by Vám tento průvodce ukázat možné způsoby zlepšení tohoto procesu, který může být časově a organizačně náročný a nemusí nést kýžené výsledky.

Proces zadávání a vedení průběhu výzkumu skrze program BETA je rozsáhlý a je na každém ministerstvu řešen jinak. Zde popisujeme obecné kroky navazující na časté problémy na které jsme v projektu narazily, ale nemusí přesně odpovídat procesům na vašem ministerstvu. Tyto kroky se týkají především zadávání nového výzkumu.

Případová studie

Tento návod jsme vyvíjeli a testovali ve spolupráci s týmem oddělení strategií a analýz na MŠMT.


Sebediagnostika: je to pro mě?

Nejprve je potřeba zajistit kapacity

 • Jste ZOG (Zástupce odborného garanta) na svém ministerstvu či úřadu
 • Program TAČR BETA je u Vás využíván málo, Váš resort nevyčerpal přidělený rozpočet pro BETA2.
 • Výsledky, které získáváme z programu BETA se nedaří dostatečně využít.
 • Na resortu není jasné, kdo má v procesu výzkumu BETA jaké role.


Jak na to

ZOG by měl:

 • Vnímat svoji roli jako spojku mezi výzkumníky a zadavateli výzkumu a zajišťovat kvalitní přenos poznatků pro zadavatele.
 • Před začátkem každého výzkumu věnovat dostatek času definování výzkumných otázek. Ve spolupráci s MŠMT vznikla šablona pro zadávání výzkumu v programu BETA, která může sloužit jako inspirace.
 • Věnovat čas vysvětlením stakeholderům toho, jak proces BETA na Vašem resortu funguje
 • Věnujte čas podnětům všech relevantních stakeholderů, pro které by mohl výzkum být užitečný. Může se týkat i aktérů spjatých s resortem, např. VVI nebo podřízenek.
 • Udržujte všechny stakeholdery průběžné informované (např. Můžete nahrávat kontrolní dny apod. pro ty kdo se nemohou zúčastnit)
 • Udržujte přehled o průběhu výzkumu
 • Ujišťujte se jak s výzkumníky, tak zadavateli, že se držíte na dobré cestě, případně diskutujte nutné změny odvozené z kontextu
 • Pro udržitelnost a přehlednost procesu zadání a vedení výzkumu se nabízí otázka vytvořit informační šablonu, která má sloužit k zaznamenání důležitých informací

Kde už na tom pracují

v přípravě

Na co si dát pozor

Program BETA s sebou nese několik výzev na které je potřeba dávat pozor. Chtěli bychom zdůraznit nutnost zodpovědně pracovat s jednotlivými rolemi, které na ministerstvu a na TA ČR v rámci jednotlivých projektů je potřeba zastávat. Vyjasněnost odpovědností pro jednotlivé role může dlouhodobě ušetřit mnoho času a také zajistit větší využitelnost výstupů projektu.

Také je dobré mít na paměti, že existují různé módy využití výzkumu - nejde jen o to, že se někdo v jeden moment na základě jedné studie rozhodne jinak. V tomto smyslu je důležité starat se o analýzy a přemýšlet nad tím, pro koho by mohli být relevantní.

Pokud se někoho ptáme (např. na jejich potřeby v rámci daného výzkumného projektu), je potřeba aby z toho také něco mělil. Měli bychom alespoň komunikovat, jak informace, které nám poskytl vedly k té či té změně, nebo proč jsme se nakonec rozhodli jeho přání nevyplnit. Bez této zpětné vazby budou vztahy deteriovat a časem již žádné informace nezískáme.

Další zdroje

Přehled projektů BETA 2012-2023

STARFOS - přehled všech projektů aplikovaného výzkumu

Pro program TA ČR BETA 2 existujte Rada programu. Skládá se z tzv. Zástupců odborného gestora jednotlivých resortů a dalších institucí. Pokud jste jeden z nich, zde najdete své protějšky. Pokud chcete s programem BETA začít pracovat ve své organizaci, zde nejspíš najdete svého klíčového člověka. Seznam členů Rady programy BETA 2. Dá se předpokládat, že pro program BETA 3 zůstanou mnohé kontakty stejné.

V oficiální dokumentaci k programu najdete mj. seznam výzkumných potřeb, pro které jednotlivé resorty chtěly programy BETA2 využít. Aktualizované přehledy lze očekávat v dokumentaci BETA3 a užitečné mohou být i analogické výčty pro program SIGMA.