Další metody práce s poznatky

Rozcestník metodologických průvodců a příruček

Domů > Průvodce > Další metody práce s poznatky

Co tu najdete

Zde nabízíme odkazy na veřejně (většinou online) dostupné publikace a nástroje, které zatím nenašly místo v žádném z našich návodů. Většinou jde o zdroje týkající se konkrétních analytických a výzkumných metod.

Jak se dostat k dalším zdrojům

Pokud nemáte přístup k univerzitní knihovně Národní knihovna a Národní technická knihovna nabízejí (vzdálený) online přístup k mnoha odborným časopisům i specializovaným knihám.

Členství v každé z nich stojí řádově stokoruny ročně, vyplatí se to.

Knihovna Akademie věd také nabízí členství externistům.

Přístup do knihovny Vám možná umožní i Vaše univerzita coby absolventovi*ce.

Přednostně vybíráme ty zaměřené na praktiky a nespecialisty.

Odkazy na webové zdroje

Většina odkazovaných zdrojů je dostupných online, z velké části volně.

Odkazy najdete buď přímo u daného zdroje, nebo v citaci po najetí na jména autorů v závorce, případně po kliknutí v seznamu citací na konci stránky.

Metodologické příručky a přehledy

  • Laboratoř evaluací politik na Sciences-Po publikuje několikastránková představení základních i specializovaných metod relevantních pro veřejné politiky.
  • V českém prostředí dobrý úvod do evaluační práce – použitelný i pro neevaluátory nabízí Průvodce evaluátora z dílny Evaluační jednotky Národního orgánu pro koordinaci na MMR – jeden z našich zapojených útvarů!
  • Pro širší uchopení lze doporučit i Science for Policy Handbook od kolektivu autorů z Joint Research Center Evropské komise (Šucha a Sienkiewicz 2020).
  • BetterEvaluation je rozcestník evaluačních a příbuzných metod a přístupů.
  • Evropská komise udržuje tzv. Better Regulation Toolbox, což je zásobník metod a postupů pro tvorbu regulací a veřejných politik.
  • Pro české prostřední velmi užitečná je publikace Fantastická data ve veřejné politice a jak je využít (Hejzlarová, Mouralová, a Štěpánková Štýbrová 2023). Navzdory názvu většinou nejde o data kvantitativní, ale o to, jak pracovat se širokým spektrem zdrojů jako s daty – od legislativních a administrativních textů přes mediální data a analýzu diskursu po systematické rešerše literatury a využití zahraničních prací. To vše s zachyceno v prostřední analýzy veřejných politik a s příklady z reálných výzkumů a analýz.

Zkoumání veřejné správy

Pokud se vaše analytická práce dotýká veřejné správy samotné, mohl by vám přijít vhod The Government Analytics Handbook: Leveraging Data to Strengthen Public Administration (Rogger a Schuster 2023), dostupná na https://www.worldbank.org/en/publication/government-analytics.

Dotazníková šetření

Ledacos k nim najdete v publikacích odkazovaných výše; nás ale zaujal nedávný přehled literatury na téma „jak správně pokládat otázky“ (Schaeffer a Dykema 2020).

Kauzalita, evaluace, dopady

Zásadní pro práci s poznatky v oblasti veřejných politik je porozumění kauzalitě a jak ji zkoumat. Níže několik nedávných publikací zaměřených většinou na praktiky.

Zaostřeno na analýzy kvantitativních dat

Rohan Alexander v (online) knize Telling Stories With Data (Alexander 2023) ukazuje celý proces analýzy dat i s důrazem na kvantitativní analytické metody zaměřené na kauzální usuzování, a zároveň uvádí příklady realizace jednotlivých úkolů v jazyce R.

Matthew Salganik v knize Bit by Bit: Social Research in the Digital Age (Salganik 2019) dostupné na https://www.bitbybitbook.com/en/1st-ed/preface/ ukazuje, jak společenskovědní výzkum může pracovat s dostupností velkého množství dat a digitálních technologií.

Připravujeme

Pro oblast analýzy kvantitativních dat připravujeme rozšíření průvodce o specializovaný návod.

Z dílny Českých priorit

České priority nabízí materiály v několika oblastech:

Citace

Alexander, Rohan. 2023. Telling Stories with Data. https://tellingstorieswithdata.com/.
Hejzlarová, Eva M., Magdalena Mouralová, a Martina Štěpánková Štýbrová, ed. 2023. Fantastická Data ve Veřejné Politice a Jak Je Využít. Vydání první. Studijní Texty, 77. svazek. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum.
Humphreys, Macartan, a Alan M. Jacobs. 2023. Integrated Inferences: Causal Models for Qualitative and Mixed-Method Research. 1. vyd. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781316718636.
Huntington-Klein, Nick. 2021. The Effect: An Introduction to Research Design and Causality | The Effect. https://theeffectbook.net/.
Rogger, Daniel, a Christian Schuster, ed. 2023. The Government Analytics Handbook: Leveraging Data to Strengthen Public Administration. https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1957-5.
Salganik, Matthew J. 2019. Bit by Bit: Social Research in the Digital Age. First paperback printing. Princeton Oxford: Princeton University Press. https://www.bitbybitbook.com/.
Schaeffer, Nora Cate, a Jennifer Dykema. 2020. „Advances in the Science of Asking Questions". Annual Review of Sociology 46 (1): 37–60. https://doi.org/10.1146/annurev-soc-121919-054544.
Stern, Elliot. 2015. „Impact Evaluation A Guide for Commissioners and Managers". BOND. https://www.bond.org.uk/wp-content/uploads/2022/08/impact_evaluation_guide_0515.pdf.
Stern, Elliot, Nicoletta Stame, John Mayne, Kim Forss, Rick Davies, a Barbara Befani. 2012. „Broadening the Range of Designs and Methods for Impact Evaluations". Institute for Development Studies. https://doi.org/10.22163/fteval.2012.100.
Šucha, Vladimír, a Marta Sienkiewicz, ed. 2020. Science for Policy Handbook. Joint Research Center, European Commission. https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/evidence4policy/document/science-policy-handbook.
Zapletalová, Lucie, Zdeněk Rosenberg, a Ladislav Frühauf. 2019. „Průvodce analýzou nákladů a přínosů". https://www.ceskepriority.cz/files/pruvodce-analyzou-nakladu-a-prinosu.pdf.