Identifikace znalostních potřeb

Sledujte, co Vaše organizace potřebuje vědět

Domů > Průvodce > Identifikace znalostních potřeb

O co jde a k čemu to je

Dva hlavní podněty jak začít pracovat na nové analýze jsou dostání úkolu od poptavetele, nebo identifikování znalostní potřeby organizace a analýzu provést na základě této potřeby. Tento popis se zabývá tím, jak tyto znalostní potřeby identifikovat a pracovat s nimi.

Při vývoji tohoto návodu jsme se inspirovali vyzkoušenou praxí tzv. Learning Agendas - viz zdroje na konci návodu.

Sebediagnostika: je to pro mě?

  • Jste vedoucím či členem analytického oddělení?
  • Jste zastupce odborného garanta v programu BETA?
  • Máte zájem o to, aby se Vaše ministerstvo více staralo o své znalostní potřeby?


Jak na to

1. Ptejte se poptavatelů analýz

V kontextu dialogu s poptavateli analýz se ptejte na analýzy, které by do budoucna chtěli uskutečnit

Především propojujte výzkumné potřeby s jednotlivými agendami - oddělení X potřebu vědět Y pro agendu Z.

Podobně v kontextu jednotlivých výzkumných projektů mohou vyvstat nové výzkumné potřeby - zaznamenávejte i ty.

2. Dialog strukturujte pomocí mapy agend a potřeb

Ukázka takové plachty agend a její vysvětlení


Pro strukturovaný dialog o výzkumných potřebách jsme vytvořili tzv. plachtu agend, která má sloužit k uchování jednotlivých agend a na ně vázaných výzkumných potřeb.

Plachta má např. umožnit roztřídění výzkumných potřeb na ty, které se naplní interními kapacitami (analytické, evaluační oddělení atd.) či externími kapacitami (programy BETA, SIGMA, veřejné zakázky)

Co s potřebami

Jakmile se s uživateli dohodnete, co a kdy potřebují, mohou vám přijít vhod další návody:

Někdy se stane, že něčí otázku dokážete zodpovědět pomocí už hotového výzkumu. Na to se ale potřebujete dobře starat o už udělané studie a analýzy ⟶ návod Péče o hotové analýzy

Na co si dát pozor aneb tipy & triky

Tento proces vyžaduje ideálně velké zapojení mnoha stakeholderů na ministerstvu. Je určitě výzvou najít ideální balanc mezi získávání relevantních informací a přehlcením požadavků na stakeholdery. Nejdůležitější je, aby stakeholdeři chápali a především viděli, že celý proces je nakonec pro jejich benefit a jejich ulehčení práce.

Další zdroje

Making Federal Agencies Evidence-Based