Mixed Methods

Jak zkombinovat kvanti a kvali?

Domů > Průvodce > Mixed Methods

O co jde a k čemu to je

Pokud se rozhodneme kombinovat různé kvalitativní a kvantitativní metody, je nutné aplikovat specifické postupy, které zaručí, že

 • design výzkumu odpovídá výzkumným otázkám
 • je možné vystopovat, jak z různých zdrojů dat vzešly prezentované závěry

Případová studie

Tento návod jsme vyvíjeli a testovali ve spolupráci s týmem výzkumu a evaluací Agentury pro sociální začleňování.


Sebediagnostika: je to pro mě?

Nejprve je potřeba zajistit kapacity

 • umí výzkumníci aplikovat kvantitativní a kvalitativní metody?
 • jsou k dispozici data, případně je potřeba je sbírat?
 • jsou k dispozici statistické softwary a výzkumníci je umí používat?

Pokud jste v minulosti realizovali mixed methods výzkumy, analyzujte je zpětně pomocí tohoto návodu.

 • Jak vypadá postup pro realizaci analýz kombinující kvantitativní a kvalitativní metody?
 • Jaké zdroje dat jsou využity a za jakým účelem?
 • Jak jsou data uchovávána a popsána pro další využití?
 • Jak jsou komunikovány výsledky z kvantitativních šetření?

Jak na to

Definujte výzkumné otázky

Definujte výzkumné otázky, na které chcete odpovědět.

 • Jaký jev chcete zkoumat.
 • Jaký typ informací chcete získat.

Zvolte vhodný výzkumný design

Integrace kvantitativních a kvalitativních může proběhnut dvěma způsoby
- paralelní (konvergentní) design: kvantitativní a kvalitativní metody jsou aplikované souběžně - sekvenční design: kvantitativní šetření slouží k identifikaci respondentů pro kvalitativní výzkum

Znázorněte výzkumný design do flowchartu

Vyplňte do flowchartu popis každého kroku realizace výzkumu. Tento flowchart může poté sloužit pro popis metodiky výzkumu hihi

Flowchart paralelní design

Další zdroje

Zdroje a příklady výzkumů využívajících smíšené metody

Bamberger, Michael. 2012. „Introduction to Mixed Methods in Impact Evaluation". Impact Evaluation Notes. https://www.interaction.org/wp-content/uploads/2019/03/Mixed-Methods-in-Impact-Evaluation-English.pdf.
Brannen, Julia, a Gemma Moss. 2012. „Critical Issues in Designing Mixed Methods Policy Research". American Behavioral Scientist 56 (6): 789–801. https://doi.org/10.1177/0002764211433796.
Burch, Patricia, a Carolyn J. Heinrich. 2016. Mixed Methods for Policy Research and Program Evaluation. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320: SAGE Publications, Inc. https://doi.org/10.4135/9781483398259.
Creswell, John W., a Vicki L. Plano Clark. 2017. Designing and Conducting Mixed Methods Research. SAGE Publications. https://books.google.com?id=eTwmDwAAQBAJ.
Moss, Dr Gemma, Dr Carey Jewitt, Dr Vicky Armstrong, Alejandra Cardini, a Frances Castle. 2007. „The Interactive Whiteboards, Pedagogy and Pupil Performance Evaluation:" Research Report No 816. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/10000905/1/Moss2007whiteboardsRR816.pdf.
Narendorf, Sarah Carter. 2017. „Intersection of Homelessness and Mental Health: A Mixed Methods Study of Young Adults Who Accessed Psychiatric Emergency Services". Children and Youth Services Review 81 (říjen): 54–62. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.07.024.
O’Connell, Rebecca, a Julia Brannen. 2016. Food, Families and Work. Bloomsbury. https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1528598/1/O'Connell_Food_families_and_work.pdf.