Rešerše a přehled literatury

Jak si udělat obrázek o tématu na základě existujícího výzkumu

Domů > Průvodce > Rešerše a přehled literatury

Tento návod ještě připravujeme.

Tento návod nezvnikl v rámci projektu PANK jako výsledek práce se zapojenými týmy.

Vytváříme ho až následně, abychom nad rámec původního projektu poskytli podporu v oblasti, kde podle nás chybí.

Návod zveřejníme na jaře 2024.