Inventura analytických úkolů

Jak mít přehled v tom, co všechno děláte

Domů > Průvodce > Inventura analytických úkolů

O co jde a k čemu to je

Zvláště analytické týmy, které dělají větší množství dílčích i větších analýz, pravidelně či ad hoc a poptávku, často hledají, jak svou práci zefektivnit: některé analýzy zredukovat, některé zautomatizovat, u některých zapracovat na tom, aby je zvládli i neanalytici v organizaci.

A také pomoct tomu, aby lidé v organizaci dokázali využít již existující výstupy nebo z nich vyjít při definování své potřeby.

K tomu všemu může posloužit inventura analýz.

Ačkoli příklady v tomto návodu budou nejlíp sedět na datově analytickou práci, postupy lze snadno vztáhnout na jakýkoli typ generování poznatků a podkladů na poptávku.

Případové studie

Tento návod jsme vyvinuli a testovali ve spolupráci s analytickým oddělením TA ČR.


Sebediagnostika: je to pro mě?

Kdy se může přehled vzešlý z inventury hodit?

  • Dostáváme příliš ad hoc opakujících se poptávek, jejichž odpovědi lze najít v našich předchozích výstupech?
  • Máme ambici lépe plánovat a prioritizovat práci – případně i v diskusi s vedením organizace a poptavateli analytické práce
  • Zvažujeme, jestli některé analýzy dokážeme zautomatizovat nebo jestli je má smysl převádět např. na dashboardy

Jak na to

1. Identifikujte smysluplné kategorie pro vytvoření přehledu

Kolegové z analytického oddělení doporučují nepřesáhnout více jak tři kategorie podle kterých analýzy řadit

Ukázka přehledu analýz

Takto to vypadalo při naší práci s kolegy v analytickém oddělení TA ČR. Tento soubor můžete použít jako inspiraci.


V našem případě jsme měli 15 kategorií, což se ukázalo jako nejen problematické z hlediska počtu jako takového, ale také pro srozumitelnou komunikaci dalším analytikům, kteří nebyli u procesu vzniku přehledu

3. Zaneste jednotlivé činnosti do přehledu

Pokud historicky existuje velké množství analýz, doporučujeme doplnit přehled např. za poslední rok a pak postupně doplňovat nově vzniklé analýzy (tzv. from now on).

Historické analýzy pak můžete doplňovat, když budou zrovna relevantní.

4. Reflexe

Zamyslete se, jak s přehledem pracovat dále, kdo se o něj bude starat apod.

Kromě samotného zachycení pro potřeby ostatních vám přehled také může posloužit k:

5. Vyjasněte si komunikační plán přehledu

Důležitou funkcní přehledu je podat informaci ostatním částem organizace o tom, jaká práce se již udělala, co tedy lze využít a na co navázat.

  1. Pokud chceme, aby přehled využívali všichni relevantní stakeholdeři, je důležité, aby se o jeho existenci dozvěděli. Je rozumné konzultace např. i s PR oddělením organizace nebo kýmkoli, kdo se stará o interní komunikaci.

  2. Doporučujeme vytvořit zjednodušenou verzi přehledu, která se zpřístupní k využití pro běžného uživatele.

Na co si dát pozor aneb tipy & triky

Zásadní je především design přehledu, ten musí umožnit všem stakeholderům přehlednou práci. Přehled by měl být nadesignován tak, aby se s ním dalo pracovat dlouhodobě (tedy aby nezapadl), především při zachycování mnohem většího počtu informací či z při předání správy přehledu novému člověku.

Doporučujeme vytvořit kromě samotného přehledu také standardizovanou strukturu pro ukládání a organizaci analýz. Je vhodné vytvořit pro každou analýzu samostatnou složku, která bude rozdělena do dalších podsložek stejných pro každýb projekt (například 01. Zadání - kontext, 02. Data, 03. Analýza, 04. Výstupy). To usnadní přehlednost a umožní strukturovaně uchovávat veškeré potřebné informace související s každou provedenou analýzou. (Více v návodu Péče o již existující poznatky a analýzy).