Řízení externího výzkumu

Jak ukočírovat pořizování výzkumu zvenčí

Domů > Průvodce > Řízení externího výzkumu

O co jde a k čemu to je

Tento návod nabízí přehled kroků a rad, které vám pomohou zjednodušit řízení externího výzkumu, tedy analytické práce vykonávané externím dodavatelem. Vlastní tým je tak v pozici manažera celého procesu, nikoliv vykonavatelem výzkumu.

Návod zároveň nemá ambici poskytovat technické rady stran právních aspektů zadávání zakázek, ale šířeji využitelné postřehy pro lepší organizaci a spolupráci. Předpokládá situaci, kdy zakázka je zadaná a vy ji potřebujete dobře uřídit.

Případová studie

Tento návod jsme vyvíjeli a testovali ve spolupráci s týmem Evaluační jednotky NOK na MMR.


Související návody

Celý příběh nejspíš začíná při zadání analytického úkolu a možná vzešel z identifikace znalostních potřeb organizace.

Pokud na jeho řešení používáte program TA ČR BETA, pak pro vás máme specializovaný návod.

Jakmile to zvládnete, v závěru najdete odkazy na navazující návody.

Sebediagnostika: je to pro mě?

Následující postup je vhodný pro týmy, které řídí proces externích výzkumných (analytických, evaluačních) zakázek a čelí problémům spojeným s managementem celého procesu. Ty mohou mít nasledující podoby:

  • velký objem zakázek popř. v nich vznikajících výstupů
  • velké množství požadavků a nároků ze strany různých zapojených aktérů
  • nevyjasněné standardy, ať už mezi stranami (zadavatel-dodavatel) nebo uvnitř zadavatelského týmu

Na co si dát pozor anebo tipy a triky

Pro sladění očekávání uvnitř týmu, který externí výzkum managuje se jako velmi vhodná ukázala přítomnost externího moderátora/facilitátora diskuzí. Člověk zvenčí může vnést nový pohled, utřídit stávající argumenty a narušit zacyklení interních debat.

V průběhu celého procesu je vhodné jak uvnitř týmu, tak v komunikaci s dodavatelem, stále mít na paměti kdo je uživatelem a cílovou skupinou daného výzkumu. Jakkoliv je náročné koordinovat a slaďovat různé standardy a očekávání, průběžná snaha v těchto ohledech může ušetřit čas, energii a frustraci při finalizaci a schvalování výstupů.

Citlivou otázkou je přijetí výstupů z výzkumu, pokud jsou jejich závěry negativní pro dané stakeholdery. Tým pověřený managementem externího výzkumu by v takovýchto případech měl být obzvláště citlivý v komunikaci výsledků dotyčným aktérům.

Zároveň je nutné vůči všem zapojeným aktérům tematizovat skutečnost, že ne vše ohledně externího výzkumu je možné změnit (kvůli kapacitám všech zúčastněných, popř. mantinelům původního zadání). Průběžný expectation management může usměrnit diskuze ohledně řady aspektů výzkumného procesů a výstupů.

V praxi se dále ukázalo jako produktivní nastavit i neformální kanály komunikace s dodavateli, obzvláště po skončení daného projektu, kdy je vhodné vytvořit prostor pro upřímnou zpětnou vazbu na proces spolupráce, aniž by to mělo dopad na formální vztah v rámci zakázky. Neformální prostředí umožňuje otevřeněji prodiskutovat úskalí a možnosti zlepšení spolupráce.

Další zdroje

Užitečným úvodem do role interní jednotky ve vztahu k externím dodavatelům je Průvodce evaluátora od Evaluační jednotky NOK, se kterou jsme tento návod vyvíjeli.

Může se vám hodit i Manager’s Guide z webu Better Evaluations – stejné principy a postupy jde aplikovat, ať jde o evaluace nebo jiný druh výzkumu a analýz.